etusivu  
  kohteet  
  tehtävät  
  tuotokset  
  taidekohteet  
  työryhmä  
 

 

 

KuMa eli Kulttuuriympäristö osaksi matematiikan opetusta

Pohjois-Karjalan museo on yhdessä Pielisjoen koulun kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa kulttuuriympäristöä hyödynnetään matematiikan opetuksessa. Museovirasto myönsi hankkeelle avustusta Museoiden innovatiivisten hankkeiden rahoista 6900€ Hanke kuuluu samalla Suomen Tammi-verkostoon.

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa koululaiset rakennetun kulttuuriympäristön piirteisiin ja osoittaa, että matematiikka kuuluu olennaisesti ympäristöömme. Matematiikka näkyy jokapäiväisessä elämässä ja sitä tarvitaan kaikkialla.

Hankkeen pilottivaihe toteutettiin 7. luokan kanssa keväällä 2002. Kohteena oli Joensuun keskustassa sijaitseva Pielisjoen linna, jossa vierailtiin kaksi kertaa. Ennen vierailua koululaiset tutustuivat kohteen historiaan monisteen avulla. Ensimmäisellä kerralla Karjalan tutkimuslaitoksen tutkija kertoi lyhyesti rakennuksen historiasta. Sen jälkeen rakennus mitattiin ulkoa pohjapiirustuksen tekemistä varten.

Kohdetta käsiteltiin luokassa vielä historian ja matematiikan tunnilla. Historian tunnilla vastattiin kohteen historiaa koskeviin kysymyksiin ja matematiikan tunnilla piirrettiin pohjapiirustukset tehtyjen mittausten perusteella. Toisella tutustumiskerralla rakennuksesta etsittiin symmetriaa ilmentäviä yksityiskohtia ja laskettiin pinta-aloja.

Syksyllä 2002 kohteena oli Outokummun kaivosmuseo.

Sivustoon on keväällä 2007 päivitetty lisää rakennetun ympäristön kohteisiin liittyviä tehtäviä sekä taidekohteet-osio.